İngilizce öğretim modelimiz “İçerik Odaklı Eğitim”i temel alır; yani okullarımızda dil öğretiminde “Content and Language Integrated Learning (CLIL)” (oyun temelli dil eğitimi) modelini uygulamaktayız.

İçerik temelli öğretim modeli: Dil öğretimini içerik ile bütünleşmiş olarak öğretmeyi hedef alan bir metottur. İçerik temelli dil eğitiminin diğer metotlardan farkı dili bir iletişim aracı olarak görür ve öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda dil ve içeriği aynı anda öğrenerek çifte kazanç sağlayabileceğini öngörür.

İçerik odaklı dersler aracılığıyla dil edinimini sağlarken hem ders içi hem de ders dışı etkinliklerimizle öğrencilerimizin karşılıklı konuşma becerilerini geliştirecekleri bir ortam oluşturuyoruz. Sene boyunca görsellik bakımından oldukça güçlü olan eğitim materyallerimizle, yabancı dilde etkileşimin önemi arttıran etkinlik tabanlı eğitim ve disiplinler arası hatta kültürlerarası bir bakış açısı sunmak bakımından önem taşıyan ders materyallerimizle öğrencilerimiz küresel bir bakış açısına sahip olan bireyler olarak yetiştirilmektedir.

anaokulu-eng