İlkokul

Rehberlik
Birimi

Seyir Okullarında Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı’na dayalı bir rehberlik sistemi uygulanır. Bu yaklaşım, sadece problem alanlarına yönelik bir hizmet değil öğrencinin tüm gelişim alanlarını kapsayan ve öğrenme süreci ile gelişme sürecini birlikte ele almaya dayalı bir rehberlik yaklaşımıdır. Seyir Okullarının rehberlik uygulama ilkeleri ve esasları aşağıda belirtilmiştir.
  • Tüm öğrenciler rehberlik kapsamındadır. Her sınıf düzeyinde öğrencilerin zihinsel gelişimlerini ve akademik algılarını izlemek amacıyla ölçekler uygulanır ve bu sonuçlar üzerine bireysel ve sınıf düzeyinde rehberlik çalışmaları yapılır.
  • Rehberlik hizmetleri, öğrencilerin öğrenme becerilerine odaklanarak planlanır ve yürütülür. Öğrencilerin öğrenme biçimlerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak üzere her sınıf düzeyinde akademik rehberlik ve danışma süreci işletilir. Bu çalışmalarla öğrencilerin, ortaokul öncesinde kendi öğrenmesini yöneten ve bağımsız öğrenme becerisi gelişmiş bir birey olması hedeflenir. Bu daha önce ifade edilen Öz Düzenlemeli Öğrenme Süreci’nin temel bileşenidir.
  • Her sınıf ve yaş düzeyinde yapılacak rehberlik etkinlikleri Rehberlik Çerçeve Planı olarak koordinatörler tarafından gönderilir. Buna göre hangi çalışmaların sınıf ya da şube rehber öğretmenleri, hangilerinin psikolojik danışman tarafından yapılacağı belirlenmiştir. Okul Psikolojik Danışmanları verilen takvime göre bu çalışmaları yaparak istenen raporları koordinatörlere ulaştırırlar.
  • Seyir Okullarında derse giren öğretmenler, öğrencilere etkili bir akademik rehberlik yapmak üzere donanımlı kılınır. Bu amaçla merkezi olarak planlanan Akademik Rehberlik Programı’na katılırlar.
  • Rehberlik hizmetlerinde bütünlük esastır. Her yıl sene başı veli toplantısında sınıf düzeyine göre yapılacak rehberlik çalışmaları (Rehberlik Çevre Planı) sunulur ve velilerin varsa önerileri alınır.
Business-Collection
Çağrı Merkezi

444 0 394

Anaokulu / İlkokul / Ortaokul

Adres: İçmeler Mah. Zinnur Sok. No: 1/1 Tuzla / İstanbul

+90 (543) 785 66 35
+90 (505) 036 96 10

Lise

Adres: Güzelyalı Mah. Elzem Sok. No: 2 Pendik / İstanbul

2017 © Tüm hakları saklıdır. Seyir Koleji