Ortaokul

Eğitim Öğretim
Modeli

“Ortaokulda uygulanan eğitim programının amacı, bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilerimizi gelişim alanlarında en üst noktaya taşımaktır. Eğitim Programımız, Seyir Kolejine özgü olacak şekilde öğrenci merkezli öğrenmeye yöneliktir. Bu programımız uzman bir kadro tarafından hazırlanmaktadır.’’

Etkinlik Tabanlı Eğitim, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir. Temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu yaklaşımda çeşitli bilgiler arasındaki ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Farklı Öğrenme Metotları Kullanıyoruz

Öğrencilerimizin gereksinimlerine ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik farklı öğretim teknik ve metotlarıyla eğitim vermekteyiz. Öğretim programımızdaki etkinlikleri çok yönlü olarak hazırlamamız, farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerimize ulaşmamız adına önem arz etmektedir. Bu kapsamda ders planlarımızı tüm öğrenim stillerine göre hazırlamaktayız.

Başarıyı Yakalamak İçin: Seyir Koleji olarak öğrencileri, her türlü akademik ve sosyal engeli aşabilecekleri donanıma sahip hale getiriyoruz. Bunu yaparken MEB müfredatını içerikte zenginleştiriyor ve öğrencimizin kazanımları tam öğrenmesine destek veriyoruz. Tekrar çalışmalarımızı öğrenciye özgü olarak hazırlıyoruz. Akıllı içerikli bu ev çalışmalarının kontrollerini günlük sağlayıp anında dönüt-düzeltme yapıyoruz.

Proje Tabanlı Öğrenme

Becerileri Keşfetme İçin: İlgi ve yeteneklerinin farkına varmaları ve bunları geliştirebilmeleri için sınıf içine, atölyelere, koridorlara uygun ortamlar oluşturuyoruz. Bireyin yaratıcılığını destekleyen, farklı stratejiler geliştirmesini sağlayan ve planlama becerisini destekleyen etkinliklere Yetenek atölyelerinde yer veriyoruz.

Seyir Kolejinin ders öğretimlerini “Etkinlik Tabanlı Eğitim” modeline göre işlemektedir. Öğrenciler araç olarak kullanılan etkinlikler ile anlaşılması güç konuları yaparak ve yaşayarak istekli bir şekilde öğrenirler. Dersler geliştirdiğimiz etkinler ile ilgi çekmekte ve öğrenme tam olarak kalıcı hale gelmektedir.

Öğrencilerin neye ihtiyaç duyduklarını göz önünde bulunduruyor, görsel-işitsel-dokunsal-kinestetik olma durumlarına uygun olarak haftalık planlamaları hazırlıyoruz. Bireysel destek çalışmalarıyla hiçbir kazanım eksiği olmadan bir üst kademeye hazırlıyoruz.

Business-Collection
Çağrı Merkezi

444 0 394

Anaokulu / İlkokul / Ortaokul

Adres: İçmeler Mah. Zinnur Sok. No: 1/1 Tuzla / İstanbul

+90 (543) 785 66 35
+90 (505) 036 96 10

Lise

Adres: Güzelyalı Mah. Elzem Sok. No: 2 Pendik / İstanbul

2017 © Tüm hakları saklıdır. Seyir Koleji