Lise

Eğitim Öğretim
Modeli

Özel Seyir Anadolu Lisesinde öğrencilerimize sunduğumuz Proje Tabanlı Öğrenme modeli ile öğrencilerimizi hayata hazırlıyor ve birer bilim insanı olma yolunda ilk adımlarını atmalarına destek oluyoruz.

Proje Tabanlı Öğrenmede öğrencilerimiz bir problemin parçası olmak yerine, problem çözen bireyler olmanın önemini kavramaktadır.

Projeler öğrencilerin bilimsel araştırma yapmasına yardımcı olurken, aynı zamanda bir konuda derinlemesine bilgi edinmelerine de imkân sağlamış olur.

Ayrıca proje çalışmaları ile öğrencilerin becerileri, estetik duyarlılıkları da gelişir; grup arkadaşlarıyla tartışmayı, uyumlu çalışmayı, ekip çalışmasını gerçekleştirirken paylaşmayı öğrenirler ve bir işi başarmış olmanın gururunu da birlikte yaşarlar.

https://www.seyirkoleji.com/wp-content/uploads/2021/01/Untitled-6.jpg

Proje çalışması bir problemin bireysel veya grupla çözülme sürecidir. Proje çalışması sırasında bir ürün ortaya çıkar. Bu ürünün hazırlanması sırasındaki süreç proje tabanlı öğretimdir. Proje yaklaşımı öğrencilerin araştırıcı yanlarını ortaya çıkararak onların problem çözme becerilerini arttırır. Proje çalışması çoklu zekâ kuramına da uygun bir çalışmadır.

Proje tabanlı öğrenmede, öğrencinin araştırdığı, okuduğu, yazdığı, tartıştığı, öğrendiği, sunduğu, günlük hayatında kullandığı öğrenci merkezli bir öğrenme süreci söz konusudur. Proje tabanlı öğrenmenin önemli karakteristikleri şunlardır.

  • Öğrenciler projede kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yaparlar.
  • Öğrenciler bilgiyi toplar, analiz eder, bulgulara ulaşır ve sonuçları rapor ederler.
  • Öğrenciler projeyi fazla sayıda ve çeşitli türde kaynaklar kullanarak yapılandırırlar.
  • Proje disiplinler arası yürütüldüğü için farklı disiplinlere ait bilgiler eş zamanlı olarak ele alınır.
  • Proje başkaları tarafından izlenebilen ya da kullanılabilen bir ürünün, sunumun ya da performansın düzenlenmesini ve geliştirilmesini gerektirir. Bu özellik ile çocuklarımızın ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım istekleri ve şartlarında olumlu yönde artışlar gerçekleşir.
  • Proje üreten öğrencilerimizin çevrelerine ve dünyaya olan bakış açıları daha kapsamlı daha sosyal daha üretken bir kimliğe dönüşür.

Bu öğrenme yönteminin tam uygulanabilmesi ve öğrencilerimize bu kazanımların sağlanabilmesi için okulumuz fiziki şartları yeniden dizayn edilerek çok daha olumlu bir okul ortamı öğrencilerimize kazandırılacaktır. Tüm öğrencilerimizi ilim ve fen ekseninde disiplinli ve kurumsal yapısı ile çok farklı bir öğretim süreci sunacak olan Özel Seyir Anadolu Lisemize bekliyoruz.

Business-Collection
Çağrı Merkezi

444 0 394

Anaokulu / İlkokul / Ortaokul

Adres: İçmeler Mah. Zinnur Sok. No: 1/1 Tuzla / İstanbul

+90 (543) 785 66 35
+90 (505) 036 96 10

Lise

Adres: Güzelyalı Mah. Elzem Sok. No: 2 Pendik / İstanbul

2017 © Tüm hakları saklıdır. Seyir Koleji