İlkokul

Eğitim Öğretim
Modeli

Seyir İlkokulunda ders öğretimlerimiz “Etkinlik Tabanlı Eğitim” modeline göre işlemektedir. Öğrencilerimiz araç olarak kullanılan etkinlikler ile anlaşılması güç konuları yaparak ve yaşayarak istekli bir şekilde öğrenirler.

Dersler, geliştirdiğimiz etkinler ile ilgi çekmekte ve öğrenme tam olarak kalıcı hale gelmektedir. Öğrencilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak görsel-işitsel-dokunsal-kinestetik olma durumlarına uygun olarak haftalık planlamalarımızı hazırlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz bireysel destek çalışmalarıyla hiçbir kazanım eksiği olmadan bir üst kademeye hazırlanmaktadır.

Özel Seyir İlkokullarında verilen tüm dersler kendi arasında koordineli bir planlama dahilinde verilmektedir. Örneğin fen, sosyal, hayat bilgisi ve Türkçe derslerinde işlenen tema içeriklerine uygun olarak görsel sanatlar, müzik ve drama derslerinin müfredatları belirlenir. Yani öğrencilerimiz mevsimlerle ilgili bir konuyu mihver derslerinde işlerken müzik, görsel sanatlar ve drama çalışmalarıyla aynı konu desteklenir.

Bu sistem aynı zamanda kendi içinde sarmal bir öğrenme ortamı da sağladığından tam öğrenmenin oluşabilmesi için çok ideal bir çalışma ortamı oluşturmaktadır.

Seyir Kolejinde öğrencilerimiz BİLSEM sınavlarına hazırlık eğitimleri alır. Sınıf ve rehber öğretmenin koordinesi kapsamında öğrencilerimizin genel yetenek, resim ve müzik alanlarında becerileri geliştirilir.

Akıl ve zekâ oyunları, görsel sanatlar, müzik, Türkçe ve matematik derslerinde BİLSEM sınavlarında çıkmış ve muhtemel çıkacak olan sorulardan oluşan deneme sınavlarıyla bu becerileri geliştirilir. Akıllı uygulamalar ve geliştirici zeka oyuncaklarıyla öğrencilerimiz BİLSEM sınavlarına hazırlık kapsamında eğitimlerini alırlar.

Özel Seyir Koleji İlkokulunda Etkinlik Tabanlı ve Proje Tabanlı öğrenme modelleri kullanılmaktadır.
https://www.seyirkoleji.com/wp-content/uploads/2021/01/seyir_logo.png

Proje Tabanlı Öğrenme

  • Öğrencilerin proje sürecine aktif katılımları onların kendi fikirlerini şekillendirmelerini ve bakış açılarını ortaya koymalarını sağlar (Zoller, 1991) ve öğrenciler, özel ihtiyaç ve ilgilerine yönelik etkinlikleri yapma şansına sahip olurlar.
  • Öğrencilerin uzun bir süreçte hazırlamış oldukları projeleri diğerleriyle paylaşmaları motivasyon sağlayacaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerin sunum yapma ve bir topluluk önünde konuşma becerileri de gelişecektir.
https://www.seyirkoleji.com/wp-content/uploads/2021/01/proje-1-scaled-1.jpg
Business-Collection
Çağrı Merkezi

444 0 394

Anaokulu / İlkokul / Ortaokul

Adres: İçmeler Mah. Zinnur Sok. No: 1/1 Tuzla / İstanbul

+90 (543) 785 66 35
+90 (505) 036 96 10

Lise

Adres: Güzelyalı Mah. Elzem Sok. No: 2 Pendik / İstanbul

2017 © Tüm hakları saklıdır. Seyir Koleji