Sarmal programda bir konu tekrar tekrar ele alınır ve her tekrarda daha derinlemesine islenir. tekrar ele alınırken bilgiler önceki tekrarlarda öğretilenlere dayalıdır ve bunların genişletilmesi ve derinleştirilmesine dayalıdır.

Okulumuzun tüm sınıflarda birbirini tamamlayan sarmal eğitim sistemi görülür. Öğrencilerimizin okuduğu sınıf, bir sonraki sınıfında alacağı eğitimin alt yapısını oluşturacağından bu sisteme Sarmal Eğitim Sistemi denir.

Ders konuları basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta gidecek şekilde işlenir.

Screen Shot 2020-08-22 at 00.16.38