Ortaokulda branş eğitimini MEB kazanım ve hedefleri doğrultusunda Montessori öğretim tekniklerinin süzgecinden geçirerek oluşturmaktayız. Öğretimimizde, Programımıza özgü hazırlamış olduğumuz etkinlikler ve materyaller önemli bir yer edinmektedir.

Seyir Kolejinde her sene başında akademik eğitim öğretim yılı takvimi hazırlanmaktadır. Bu takvimde; geziler, yarışmaları, sergiler, okuma kampanyaları, veli katılım etkinlikleri, bahçe ve sanat etkinlikleri, belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar, ölçme değerlendirme, sözlük çalışmaları, orijinal proje ve etkinlikler bulunmaktadır.

Seyir Kolejinde takip edilen akademik faaliyet takvimi yaz zümrelerinde hazırlanır ve öğretim dönemi boyunca planlı ve programlı hareket edilir. Hazırlanan bu çalışmalar sene başında veliye bilgilendirme kitapçığı şeklinde verilir.

Screen Shot 2020-08-21 at 05.57.54